صبحانه آبپز

30 60 همه

عدسی یا لوبیا گرم ، سیب زمینی آب پز ، تخم مرغ آب پز ، سبزی ، گوجه ، نان